Begeleiding bij gedragsverandering

In veel organisaties wordt geïnvesteerd in training, coaching, ontwikkeltrajecten en leiderschapsprogramma’s om medewerkers en leidinggevenden nieuwe vaardigheden aan te leren of bewust te maken van de effectiviteit van hun gedrag. Maar dit leidt niet automatisch tot gedragsverandering. Wat nog ontbreekt is de verankering van nieuwe gewoonten en werkwijzen in de praktijk.

Een aantal sleutels tot gedragsverandering zijn:

  • mensen WILLEN met het gewenste gedrag iets bereiken;
  • mensen WETEN welk gedrag gewenst is en;