Begeleiding bij gedragsverandering

In veel organisaties wordt geïnvesteerd in training, coaching, ontwikkeltrajecten en leiderschapsprogramma’s om medewerkers en leidinggevenden nieuwe vaardigheden aan te leren of bewust te maken van de effectiviteit van hun gedrag. Maar dit leidt niet automatisch tot gedragsverandering. Wat nog ontbreekt is de verankering van nieuwe gewoonten en werkwijzen in de praktijk.

Een aantal sleutels tot gedragsverandering zijn:

  • mensen WILLEN met het gewenste gedrag iets bereiken;
  • mensen WETEN welk gedrag gewenst is en;
  • mensen ZIJN IN STAAT om het gedrag te vertonen.

Een andere, onderschatte sleutel tot gedragsverandering is ‘simplicity’, oftewel:

  • mensen moeten het MAKKELIJK vinden om het gewenste gedrag te vertonen.

Mensen vinden het van nature moeilijk om hun wilskracht aan te spreken of hun motivatie te vergroten om nieuw gedrag te gaan vertonen. Wanneer ze het bijvoorbeeld moeilijk vinden om voldoende tijd of geld vrij te maken, werpt dit een flinke drempel op om het gedrag te vertonen. Hetzelfde geldt wanneer het gewenste gedrag geen routine is of sociaal onwenselijk is, of wanneer het lichamelijk of geestelijk een flinke inspanning vraagt.

Het gedragsveranderingstraject ondersteunt teams bij het realiseren van blijvende gedragsverandering door nieuwe gewoonten en werkwijzen ‘makkelijk’ en lonend te maken. Allereerst maken we samen met het team een analyse van welke triggers (of antecedenten) vooraf gaan aan het huidige gedrag, en wat er op het gedrag volgt (consequenties). Ditzelfde doen we voor het gewenste gedrag. Vervolgens gaan we kijken hoe het gewenste gedrag makkelijker of laagdrempeliger kan worden gemaakt: onder andere door barrières weg te nemen, door het nieuwe gedrag allereerst terug te brengen tot kleine eerste stappen (of mini-gewoonten), door effectieve triggers te bepalen die als signaal fungeren om het nieuwe gedrag op te roepen, door vast te leggen hoe vaak men er in slaagt het nieuwe gedrag te vertonen en door positieve consequenties te koppelen aan het nieuwe gedrag.

Dit traject wordt op maat verzorgd.

Willen jullie inventariseren of de hierboven beschreven aanpak een doorbraak zou kunnen realiseren in gedragsverandering in jullie organisatie? Laat het weten, dan neem ik contact met je op.

Ja, ik wil graag meer weten over Gedragsverandering