Een communicatiestructuur die top en werkvloer verbindt.

Valt er winst te behalen in jullie communicatie met meer dialoog?