Want motivatie komt van binnenuit, aldus Alfie Kohn.

Mensen hebben behoeftes of verlangens waardoor ze in actie komen.

Als iemand niet intrinsiek gemotiveerd is kun je opdrachten geven en oplossingen aandragen, maar de motivatie zal niet toenemen. Ook kun je controle uitoefenen (extrinsieke motivatie) om iemand in beweging te krijgen en te houden door beloningen of straffen in het vooruitzicht te stellen. Maar wat blijkt?

Extrinsieke motivatie kan de intrinsieke motivatie verdringen.

Juist ‘loslaten’ en verantwoordelijkheid geven dragen bij aan het vergroten van iemands motivatie én aan betere resultaten. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.

Loslaten biedt ruimte om de ander te faciliteren, betekenis te helpen geven aan zijn of haar werk en erkenning te geven.

Dit doe je door:

  • je te verdiepen in de behoeftes en verlangens van de ander.
  • informatie op te halen over obstakels die zelfsturing in de weg staan, zoals rare regels, gebrek aan medewerking van andere afdelingen, onvoldoende resources etc.
  • aan de hand hiervan actie te ondernemen om de omstandigheden te creëren die de ander in staat stelt effectief te zijn.
  • mijlpalen en de stappen vooruit te markeren.
  • concreet te maken hoe iemands dagelijkse activiteiten bijdragen aan jullie gezamenlijke doelen en langetermijnvisie en hier waardering voor te geven.

Samengevat: je kunt anderen niet motiveren, maar door de juiste omstandigheden te creëren kun je hen wel helpen om hun eigen motivatie te vinden.