Vele onderzoeken lieten al zien dat het hebben en communiceren van een duidelijke visie in grote organisaties samenhangt met high-performance; en dat organisaties waar dit ontbreekt minder goed presteren. Onderzoek (2014) bevestigt dat ook binnen kleinere dienstverlenende bedrijven het ontbreken van een duidelijke visie samenhangt met mindere financiële prestaties.

Directie beperkt tijd
In veel kleinere bedrijven blijkt een hands-on directieve stijl van leidinggeven de boventoon te voeren en een groot deel van deze bedrijven heeft geen duidelijke visie. Een mogelijke verklaring die de onderzoekers hiervoor geven is de veelheid aan rollen die directeur-eigenaren gedwongen zijn op zich te nemen vanwege hun beperkte tijd en staf. De resultaten uit het onderzoek laten echter zien dat de bedrijven die een visie hebben en communiceren beter presteren. Ze laten betere financiële prestaties zien, alsmede een hogere medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid en productiviteit én een lager personeelsverloop, dan organisaties die dit niet of slechts in beperkte mate doen. Wanneer de visie door managers en medewerkers wordt onderschreven is dit effect nog sterker.

Wat wordt verstaan onder ‘visie’?

  • Een duidelijke richting en een duidelijk doel verankerd in de organisatorische systemen, die medewerkers betrokken maakt, energie geeft en samenbrengt.
  • Datgene wat een leider richting geeft bij het maken van keuzes en ondernemen van acties.
  • Een idee van een manager of medewerker over hoe het bedrijf er uitziet op de middellange of lange termijn (een mentaal beeld).
  • Elke missie, doel of droom die een manager of medewerker heeft voor de toekomst van het bedrijf.

Laag personeelsverloop loont
Het onderzoek laat tevens een verband zien tussen een laag personeelsverloop en betere financiële prestaties en hogere productiviteit. Het feit dat mensen langer in dienst blijven is positief van invloed op het financiële resultaat. Dit komt niet alleen doordat niet hoeft te worden geïnvesteerd in het vinden en inwerken van nieuwe managers en medewerkers, maar ook doordat de langer zittende managers en medewerkers een beter begrip hebben van de organisatie en haar klanten.

Benieuwd naar voorbeelden van inspirerende missies en visies? Lees dan dit artikel.