Voor veel organisaties blijkt het lastig om eenduidig te formuleren wat ze precies doen en wat ze in de toekomst met elkaar willen bereiken. Hier volgen voorbeelden van enkele organisaties die het gelukt is dit helder samen te vatten in een missie en visie. Het helpt hen bij het bepalen van hun prioriteiten, activiteiten en verantwoordelijkheden. Én het laat zien waar ze zich in willen onderscheiden.

Missie en visie herzien vanwege nieuw wereld- en toekomstbeeld

In de afgelopen maanden is ons wereldbeeld en toekomstbeeld vanwege COVID-19 veranderd. Veel bedrijven zijn ineens terechtgekomen in de overlevingsstand en zijn geconfronteerd met een ongekende economische uitdaging. Om die het hoofd te bieden wordt met vereende kracht alles uit kast gehaald. En komen bestaande en ongekende sterke punten bovendrijven waarmee het grootste verschil kan worden gemaakt voor klanten en de maatschappij.

  • Zo ontwikkelde het van oorsprong Duitse Bosch Healthcare Solutions in maar zes weken een COVID-19 test die de SARS-CoV-2 coronavirus infectie kan detecteren bij patiënten in minder dan 2,5 uur.
  • De ondernemer en uitvinder James Dyson ontwikkelde op verzoek van de Britse premier Boris Johnson In tien dagen tijd een hypermodern beademingsapparaat.
  • Een trouwjurkboetiek in New York reageerde op uitgestelde bestellingen door over te stappen op het produceren van beschermende maskers voor gezondheidswerkers.
  • Franse parfumeurs hebben drie van hun parfumfabrieken ingezet om desinfecterende handgel te produceren.
  • En een retailer in de VS die een 18-maandenplan had liggen om een bedrijf op te richten dat deur-tot-deur zou bezorgen ging tijdens de lockdown in twee dagen live.

Wanneer er weer een beetje lucht komt, kan de coronacrisis een mooie aanleiding vormen voor een moment van ‘existentiële introspectie’: waar ligt onze kracht en hoe zetten we dit in naar de toekomst toe? Stel julliezelf dan de volgende vragen:

  • Wat was tot de coronacrisis de belangrijkste reden van ons bestaan? (missie)
  • Welke impact willen we daarmee hebben? Welke lange-termijn verandering willen we ermee bewerkstelligen? (visie)
  • Wat zijn tijdens de coronacrisis onze sterkste punten gebleken? Hoe kunnen we die naar de toekomst toe verder benutten?
  • Blijven onze missie en visie nog overeind na de coronacrisis? Of moeten deze worden bijgesteld?
  • Als we met onze nieuwe bril naar de toekomst kijken, hoe kunnen we de missie en visie van ons bedrijf dan nog verder uitdragen?

Bekijk de voorbeelden van missies en visies hieronder of ga naar de checklist die jullie helpt een scherpe missie en visie te formuleren.

vb-missies-en-visies

Visie van invloed op prestaties

Onderzoek wijst uit dat organisaties die een heldere visie hebben en communiceren betere financiële prestaties laten zien, alsmede een hogere medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid en productiviteit én een lager personeelsverloop, dan organisaties die dit niet of slechts in beperkte mate doen. Wanneer de visie door managers en medewerkers wordt onderschreven is dit effect nog sterker. Lees er meer over in dit artikel.