Hoe topmanagement succesvolle strategie-implementatie faciliteert

Een meerderheid van de top-/senior managers blijkt te worstelen met het dichten van het gat tussen strategieformulering (het maken van keuzes) en de implementatie ervan van dag tot dag, zo blijkt uit een onderzoek van de Economics Intelligence Unit (zie artikel). Ze erkennen echter dat dit essentieel of zeer belangrijk is voor het concurrentievermogen van hun organisaties. Lees hier hoe het top-/senior management in actie kan komen om de strategie te helpen verwezenlijken.

Stap 1: Strategieformulering

Een strategie gaat in essentie om de vraag hoe de organisatie extern waarde wil toevoegen in zijn omgeving en zich intern moet ontwikkelen om dat mogelijk te maken. Allereerst worden weloverwogen keuzes gemaakt ten aanzien van hoe te concurreren (volgens de auteurs van het boek Crafting and Executing Strategy – The Quest for Competitive Advantage):

 • Hoe trekken we klanten aan en stellen we hen tevreden?

 • Hoe stijgen we boven onze concurrenten uit?

 • Hoe positioneren we de organisatie in de markt en maken we kansen ten gelde om de organisatie te laten groeien?

 • Hoe reageren we op veranderende economische condities en marktcondities?

 • Hoe managen we elk functionele onderdeel van de organisatie?

 • Hoe bereiken we de organisatiedoelen?

‘Het is een denkfout wanneer de leiding van een organisatie
strategieformulering als de moeilijke taak beschouwt’

Volgens professor Hrebiniak, geïnterviewd tijdens het onderzoek door de Economics Intelligence Unit, is het een denkfout wanneer de leiding van een organisatie strategieformulering als de moeilijke taak beschouwt, en de uitvoering als iets wat vanzelf volgt. ‘De grootste uitdaging ligt juist in het geïmplementeerd krijgen van de strategie door de hele organisatie.’

Stap 2: Ondersteuning bij strategieuitvoering

Naast het maken van weloverwogen keuzes is commitment van het top- en seniormanagement om de strategie succesvol uit te voeren essentieel. De rol van het management daarin is, volgens de uitkomsten van het onderzoek:

 • het definiëren van de meest kritische initiatieven en projecten die geïdentificeerd zijn als topprioriteit met een duidelijke accountability;

 • overzicht houden en het op een gestructureerde manier leiden van het proces;

 • actief communiceren over en ondersteunen van de meest kritische initiatieven en projecten;

 • zorgen voor een gezamenlijke focus op kernactiviteiten;

 • voldoende resources toebedelen aan de kritische initiatieven en projecten;

 • investeren in ontwikkeling van implementatievaardigheden van de zittende leidinggevenden en waar nodig inhuren ervan;

 • integreren van strategieformulering en -uitvoering door betrokkenheid bij beide en verwerken van lessons learned ondersteund door gestandaardiseerde processen.

Naar Werkritme

Implementatievaardigheden ontwikkelen?

Bekijk welke gewoonten en processen managers en teams dagelijks kunnen helpen bij het realiseren van voortgang
Naar Werkritme
2018-02-02T14:39:53+00:00 29 september 2017|Werkritme|0 Reacties

Geef een reactie

Alles over gedragsverandering en het realiseren van voortgang in organisaties