Niet zozeer het bedenken van een effectieve strategie, maar het gestaag en efficiënt uitvoeren ervan blijkt van steeds groter belang om je als organisatie te kunnen onderscheiden ten opzichte van je concurrenten. Een meerderheid van de top-/senior managers (61%) blijkt echter te worstelen met het dichten van het gat tussen strategieformulering (het maken van keuzes) en de implementatie ervan van dag tot dag. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 600 top- en senior managers uitgevoerd in 2013 door de Economist Intelligence Unit (EUI). Een ander onderzoek uit 2013, door PWC’s Strategy& team, laat zien dat slechts 8% van de 700 ondervraagde leidinggevenden het topmanagement effectief vindt in beide: zowel de formulering van de strategie als in de implementatie ervan.

Financiële performance hoger

Hoewel top- en seniormanagers moeite hebben met een succesvolle uitvoering van strategische initiatieven, erkent 88% van de ondervraagden uit het onderzoek van EIU dat d