Steun van topmanagement en implementatievaardigheden moeten beter

Niet zozeer het bedenken van een effectieve strategie, maar het gestaag en efficiënt uitvoeren ervan blijkt van steeds groter belang om je als organisatie te kunnen onderscheiden ten opzichte van je concurrenten. Een meerderheid van de top-/senior managers (61%) blijkt echter te worstelen met het dichten van het gat tussen strategieformulering (het maken van keuzes) en de implementatie ervan van dag tot dag. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 600 top- en senior managers uitgevoerd in 2013 door de Economist Intelligence Unit (EUI). Een ander onderzoek uit 2013, door PWC’s Strategy& team, laat zien dat slechts 8% van de 700 ondervraagde leidinggevenden het topmanagement effectief vindt in beide: zowel de formulering van de strategie als in de implementatie ervan.

Financiële performance hoger

Hoewel top- en seniormanagers moeite hebben met een succesvolle uitvoering van strategische initiatieven, erkent 88% van de ondervraagden uit het onderzoek van EIU dat dit essentieel of zeer belangrijk is voor het concurrentievermogen van hun organisaties. Van de toppresteerders op het gebied van strategieuitvoering laat bijna twee derde (65%) een bovengemiddelde financiële performance zien. Vergelijk dit met slechts 18% van de overige onderzoeksdeelnemers.

Twee belangrijkste succesfactoren

De voornaamste reden voor het succes van strategische initiatieven in bedrijven volgens deelnemers aan het onderzoek (51%) is de steun en support van de leiding tijdens de implementatie. Bij nog teveel bedrijven laat steun van de leiding echter te wensen over. Slechts 50% van de respondenten geeft aan dat de implementatie de juiste hoeveelheid aandacht krijgt van het topmanagement. Een mogelijke verklaring voor de beperkte support kan zijn dat de meerderheid strategieuitvoering als een operationele taak beschouwt (56%). Als tweede belangrijke reden voor succes van strategische initiatieven, na support van de leiding, worden de vaardigheden om te implementeren genoemd (39%). De belangrijkste barrière die succesvolle implementatie tegenhoudt is volgens deelnemers gebrek aan change-managementvaardigheden (45%). En daarna magere resources (29%). Van de minste presteerders op het gebied van strategieuitvoering geeft slechts 37% aan dat investeren in de ontwikkeling van implementatievaardigheden onder zittende leidinggevenden prioriteit heeft. Bij de beste presteerders is dit ruim driekwart (76%). Een belangrijke conclusie in het rapport is dat te weinig bedrijven het vaardigheidsprobleem aanpakken.

Topmanagement, kom in actie

Lees hier welke acties door het top-/senior management nodig zijn voor een succesvolle implementatie van de strategie.

Geraadpleegde bronnen: onderzoek EIU en onderzoek PWC Strategy&

Gerelateerd artikel: Bij verandering meer daadkracht nodig van bestuur

 

Naar artikel

Rol topmanagement in strategie-implementatie

Lees welke acties van het management nodig zijn voor een succesvolle implementatie van de strategie.
Naar artikel
2017-10-02T11:05:16+00:00 29 september 2017|Volgens onderzoek|0 Reacties

Geef een reactie

Alles over gedragsverandering en het realiseren van voortgang in organisaties