Nemen jullie als professionals voldoende ruimte in?

In een eerder artikel richtte ik me tot het management met de stelling: Als je (als management) doet wat je altijd deed, krijg je (van medewerkers) wat je altijd kreeg. Daarnaast geldt ook het omgekeerde: als je (als medewerker) doet wat je altijd deed, krijg je (van management) wat je altijd kreeg. Om een verandering te bewerkstelligen, zullen beide ‘partijen’ een andere rol moeten gaan innemen. De professional mag meer de leiding gaan nemen, en de leidinggevende mag minder de leiding gaan ‘nemen’ en meer leiderschap door de professionals gaan faciliteren.

Als professional op de werkvloer sta je ‘met je poten in de klei’ en loop je misschien wel dagelijks tegen dingen aan die jou en je collega’s belemmeren om jullie werk goed te kunnen doen. Of je hebt juist goede ingevingen over hoe jullie je werk beter kunnen doen.

Nemen jullie als professionals voldoende ruimte om hiervoor support te vragen in de organisatie bij collega’s en je leidinggevende? En tonen jullie voldoende vasthoudendheid en daadkracht om ervoor te zorgen dat de beste ideeën gerealiseerd worden en ten goede komen aan jullie klanten en je eigen werkbeleving?

De rol van het topmanagement is om de organisatie zodanig te leiden dat deze gezond is en blijft, en dat het bestaansrecht voor de lange termijn zeker kan worden gesteld. Blijven meebewegen met wat ‘de markt’ vraagt is hiervoor noodzakelijk met als gevolg dat het management zal ‘sturen’ op verandering. Alleen: een nieuw ICT-systeem bijvoorbeeld kun je invoeren, maar dat geldt niet voor ‘meer ondernemerschap door medewerkers’. Dit type verandering ‘ontstaat’. Vanuit professionals met goeie ideeën, professionals die gezamenlijk ergens naartoe werken, professionals met liefde voor hun vak en daadkracht. Wat jullie van het management mogen verwachten is dat ze jullie faciliteren in het verbeteren van jullie werk.

Wat is jullie inbreng als professionals op de werkvloer? Herkennen jullie de noodzaak om te veranderen en zien jullie kansen om te verbeteren? Worden deze kansen voldoende benut?

2018-01-24T12:13:33+00:00 24 januari 2018|Gedragsverandering in teams|0 Reacties
Alles over gedragsverandering en het realiseren van voortgang in organisaties