Experiment met handen wassen toont hoe je een vaste gewoonte doorbreekt

In veranderingstrajecten in organisaties wordt veel tijd, geld en aandacht geïnvesteerd in het informeren van medewerkers over de urgentie van verandering of het aanleren van nieuwe vaardigheden door middel van training. Deze investering verdient zich echter niet vanzelfsprekend terug. Ingesleten gewoonten – of manieren van werken – blijken hardnekkig te zijn. Voor échte verandering is meer nodig, zoals onderstaand onderzoek laat zien.

Eye-opener: gedrag volgen en ‘belonen’ maakt het verschil bij gedragsverandering

Weten dat het belangrijk is om een oude gewoonte te veranderen en het eenvoudig kunnen uitvoeren van de gewenste gewoonte biedt geen garantie dat het gaat lukken om je de nieuwe gewoonte eigen te maken. Wat helpt is wanneer je er direct belang bij hebt om het nieuwe gedrag te vertonen, doordat iemand anders je prestaties volgt en bij succes beloont.

Wat dit betekent voor jullie organisatie

Investeer in een verandertraject niet overwegend in prikkels die voorafgaan aan gedrag, zoals visiebijeenkomsten, een nieuwsbrief waarin de urgentie van een organisatieverandering wordt uitgelegd of trainingen waar medewerkers nieuwe vaardigheden leren. Maar zorg vooral ook dat medewerkers er direct belang bij hebben om nieuw gedrag te laten zien door:

  • het gedrag van je medewerkers te volgen en direct je waardering (sociale beloning) te uiten wanneer ze het gewenste gedrag vertonen;

  • feedback te geven over patronen in hun gedrag en prestaties;

  • medewerkers bij het behalen van belangrijke mijlpalen in de beoogde verandering een (sociale of materiële) beloning naar keuze te geven, zoals taart voor het team, een avondje bowlen, een nieuwe plant voor op kantoor, etc.

Hoe Identitive kan ondersteunen

Met het actieprogramma Motiveren & veranderen worden bovenstaande inzichten ingezet om met je team een structurele en blijvende gedragsverandering te realiseren met meetbaar resultaat (prestaties). Denk bijvoorbeeld aan:

  • het invoeren van continu verbeteren als gewoonte;

  • het houden aan veiligheidsvoorschriften;

  • het volgen van instructies, processen of procedures;

  • het op tijd aanleveren van rapportages;

  • of een ander prestatievraagstuk waarbij resultaten moeten worden verbeterd dankzij verbeteringen in gedrag.

Is er binnen je team niet zozeer één specifieke verandering gewenst, maar wil je als manager in de waan van de dag meer aandacht hebben voor het geven van feedback, het uiten van waardering over de dingen die goed lopen en bijdragen aan jullie doelen, en belangrijke mijlpalen vieren of belonen? Dan kan het actieprogramma Werkritme je helpen je deze dagelijkse gewoonten eigen te maken.

Bron: artikel How to Get People Addicted to a Good Habit van Harvard Business School

Alles over gedragsverandering en het realiseren van voortgang in organisaties