8 must-do’s voor meer structuur in communicatie met je direct reports

Uit Amerikaans engagementonderzoek blijkt dat een grote groep medewerkers vindt dat zij onvoldoende worden gestimuleerd om op de toppen van hun kunnen te presteren. Organisaties realiseren zich dat regelmatige gesprekken met medewerkers over hun prestaties mogelijk de ontbrekende schakel in performance management zijn. Gezien de resultaten uit het onderzoek lijken managers te worstelen met de vraag hoe ze de effectiviteit van die gesprekken kunnen vergroten. De resultaten uit het onderzoek biedt hen – én medewerkers –  aanknopingspunten.

Eye-opener: communicatie met medewerkers over hun performance laat te wensen over

Medewerkers vinden het onvoldoende duidelijk wat er van hen wordt verwacht in hun werk, hoe ze optimaal kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie en hoe ze functioneren. Om maximaal te kunnen presteren is hierover meer afstemming nodig.

Wat dit betekent voor jullie organisatie

Uit de praktijk blijkt dat tijdens werk-/afdelingsoverleg al gauw operationele zaken de boventoon voeren. Wanneer een organisatie het maximale uit haar mensen wil halen, vraagt dit een actieve dialoog tussen managers en medewerkers waarin de doelen van de organisatie en de bijdrage van medewerkers structureel aan bod zullen komen.

Hoe Identitive kan ondersteunen

Is er bij jullie behoefte aan meer helderheid over jullie langetermijnambitie en doelen, zodat het makkelijker wordt om een vertaalslag te maken naar hoe individuele medewerkers een bijdrage kunnen leveren? Of misschien zijn jullie doelen wel duidelijk, maar is er onvoldoende structuur en regelmaat in de communicatie met medewerkers over de prestaties die zij leveren? Kijk dan bij aanbod om te zien welke ondersteuning ik jullie zou kunnen bieden. Hebben jullie een andere vraag? Ondersteuning op maat kan natuurlijk ook. Stuur me dan een mail of bel 06 33 620 679.

Meer lezen over dit onderwerp?

Alles over gedragsverandering en het realiseren van voortgang in organisaties