Eerste vraag bij veranderen: wat draagt bij tot de huidige (ongewenste) cultuur?

Als manager of bestuurder voel je je verantwoordelijk voor de resultaten die je in je team of de organisatie waarneemt. Als je de resultaten positief wilt beïnvloeden, richt je veranderinitiatieven veelal op de medewerkers. Met als doel bijvoorbeeld het ondernemender ‘maken’ van de medewerkers.

Om te beginnen schets je bijvoorbeeld een duidelijk plaatje van waar de organisatie voor staat en wat de ambities zijn. Je spreekt duidelijk de verwachtingen uit over welke bijdrage medewerkers hieraan kunnen leveren en herhaalt de boodschap regelmatig zodat deze ‘bij iedereen tussen de oren komt’ en de ‘neuzen allemaal dezelfde kant op komen te staan’. Successen die als voorbeeld kunnen dienen worden breed gedeeld en je nodigt medewerkers uit hun ideeën in te brengen over wat er nodig is binnen de organisatie om nog meer voor klanten te kunnen betekenen of een nog hoger rendement te kunnen behalen. 

Maar waar niet altijd bij stil wordt gestaan is: wat ga je als management anders doen? “Als je echt gedragsverandering, een andere manier van werken en een andere cultuur nastreeft, moet je als management in eerste instantie nadenken over wat je in de huidige situatie doet of hebt gedaan waarmee dingen in stand gehouden werden. Wat heeft bijgedragen aan die cultuur waar je graag van af wilt? Als je je daarvan niet bewust bent, blijf je precies hetzelfde doen, terwijl je wel allerlei initiatieven gaat ontplooien om anderen te veranderen”, zo stelt Dr. Arend Ardon, auteur van managementboek ‘Doorbreek de Cirkel’. Anders gezegd:

Als je (als management) doet wat je altijd deed,
krijg je (van medewerkers) wat je altijd kreeg.

Door eerst te onderzoeken welke prikkels, ook vanuit het management, ongewenst gedrag uitlokken kun je hier als management actie op ondernemen. Dit is in feite de eerste stap van de verandering die het balletje daadwerkelijk aan het rollen kan brengen. Het vraagt een open houding van het management en een dialoog met medewerkers.

Welke belemmeringen zullen in jullie organisatie eerst moeten worden weggenomen om daadwerkelijk verandering te kunnen realiseren? Het beantwoorden van deze vraag vormt een belangrijke stap op weg naar een open cultuur met ondernemende medewerkers.

Is de komende managementteammeeting of heisessie misschien hét moment om hier eens bij stil te staan?

2018-01-19T09:33:53+00:00 18 januari 2018|Gedragsverandering in teams|0 Reacties
Alles over gedragsverandering en het realiseren van voortgang in organisaties