Iets WETEN, WILLEN en KUNNEN is geen garantie voor gedragsverandering

Stel dat voor een gedragsverandering de volgende ingrediënten aanwezig zijn: kennis, motivatie en het vermogen om het beoogde gedrag te vertonen. Dus iemand weet dat bepaald gedrag goed voor hem is of voor zijn omgeving. Iemand wil het gedrag gaan vertonen. Hij is overtuigd van de urgentie; van de voordelen die het nieuwe gedrag zal opleveren, of de nadelen die hij met het nieuwe gedrag zal voorkomen. En hij is in staat het gewenste gedrag ook daadwerkelijk te vertonen. Toch biedt dit geen garantie dat de beoogde gedragsverandering zal plaatsvinden.

Wat verandering belemmert

Gedragswetenschapper B.J. Fogg (verbonden aan Stanford University) stelt het volgende:

  • Iemands motivatie om bepaald gedrag te vertonen is niet continu. Deze gaat ‘op en neer’.

  • Triggers op het juiste moment om het gewenste gedrag te vertonen ontbreken vaak, terwijl ze een essentieel onderdeel vormen om daadwerkelijk in actie te komen.

  • Het te vertonen gedrag is niet simpel genoeg. Men bezit het vermogen wel, maar moet er – in verhouding tot hun motivatie – teveel moeite voor doen. Mensen houden van nature van ‘simplicity’, geeft Fogg aan. Dit wordt tevens onderstreept in een artikel van Harvard Business Review. Of iets simpel is voor iemand is persoons- en situatieafhankelijk: als iets 10 minuten kost, maar je hebt geen 10 minuten, dan is het niet simpel om het gedrag te vertonen.

De gebruikelijke aanpak

Bij het doorvoeren van veranderingen in organisaties wordt veelal geprobeerd de motivatie van medewerkers te vergroten (door te wijzen op de urgentie) of iemands vermogen (door coaching of training). Fogg geeft echter aan dat mensen het van nature moeilijk vinden om hun motivatie te vergroten. Ook stelt hij dat het proberen te vergroten van iemands vermogen via training de moeilijkste weg is. Makkelijker is het om het beoogde gedrag simpeler te maken.

Een andere aanpak

Gooi het eens over een andere boeg. Blijf wel communiceren over de urgentie om gedrag te veranderen of verbeteringen door te voeren, maar ga niet teveel inspanningen verrichten om mensen te motiveren. Richt je pijlen liever op het faciliteren van medewerkers om op het juiste moment het gewenste gedrag te kunnen vertonen. Help hen bij het structureren en plannen van het gewenste gedrag en concentreer je op één eerste kleine stap: welk ene kleine ding kan iemand op welk moment anders doen. Bouw een trigger in, zodat mensen in de waan van de dag herinnerd worden aan wat ze anders zullen doen. En evalueer of het gelukt is. De kleine successen zullen uitgroeien tot meer.

Meer weten over hoe je gedrag simpeler kan maken? Lees dan dit artikel over hoe je intenties omzet in gedrag (twee experimenten).

Bron: behavior model van B.J. Fogg

2017-06-23T09:46:56+00:00 22 juni 2017|Motiveren & veranderen|0 Reacties

Geef een reactie

Alles over gedragsverandering en het realiseren van voortgang in organisaties